Om Start

Start Norge er en frivillig, non-profit studentorganisasjon som ble etablert i 2002. I dag er det 17 lokallag som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap på høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette gjøres blant annet ved å gjennomføre arrangement som skal knytte studenter sammen med hverandre, næringsliv og akademia – med fokus på innovasjon. Vi er over 550 aktive medlemmer og det arrangeres rundt 60 arrangement per semester i regi av Start.

Vi i Start Gjøvik etablerte oss på NTNU i 2016.Vi ønsker å hjelpe studentene med å utvikle deres idéer, få et nettverk og kompetanse innenfor innovasjon og entreprenørskap.